Bericht zur Versammlung am 15.06.2022 (PDF)

Bericht zur Versammlung am 18.05.2022 (PDF)

Bericht zur Versammlung am 20.04.2022 (PDF)

Bericht zur Versammlung am 16.03.2022 (PDF)

        Keine Versammlungen im Dezember, Januar u. Februar    Corona

Bericht zur Versammlung am 17.11.2021 (PDF)